Joi, 26.05.2022, 4:37 PM
Bine aţi venit oaspete | RSS
Despre noi | Înregistrare | Intrare
Despre noi
Regulament site
Conţinut site
Bun de citit!
Forma intrarii
Cautare
Sondajul nostru
Ce rasă creșteți sau doriți să creșteți?
1. Angus
2. Charolais
3. Limousine
4. Blanc Blue Belge
5. Highland
6. Galloway
7. Sura de Stepă
8. Blonde D`Aquitaine
Total răspunsuri: 397
Statistica
Muzică
Share on...

    Importanţa cunoaşterii modului de furajare a animalelor
   Cunoaşterea tipurilor de furaje şi a principiilor de furajare are o triplă importanţă pentru fermieri:
a) prima este posibilitatea de identifica cele mai ieftine şi uşor de procurat furaje într-o anumită zonă cu scopul de a înregistra cheltuieli de exploatare cât mai mici. Subsecvent acestui lucru apare şi capacitatea de a substitui anumite furaje cu altele, fără efecte tehnice defavorabile, dar cu efecte economice pozitive asupra activităţii.
 
b) cunoaşterea tipurilor de furaje (şi a unor condiţii de administrare) permite evitarea unor greşeli grave în alimentaţia animalelor care poate determina (în cazuri extreme) chiar moartea tuturor animalelor într-un interval de 48 de ore.
 
c) nu în ultimul rând, cunoaşterea principiilor, a regulilor de furajare si aplicarea lor în practică influenţează decisiv productivitatea animalelor, deci şi performanţa economică a exploataţiei.
 
   Cerinţele unei furajări raţionale
   Furajarea raţională a bovinelor trebuie să respecte necesarul zilnic de nutrienţi specifici fiecărui animal, în funcţie de rasă, vârstă, stare fiziologică şi producţia sa (lapte pentru viţel şi spor zilnic în greutate).
   Necesarul de nutrienti se referă în principiu la: substanţe energetice (glucide, lipide), proteine, fibre (celuloză), săruri minerale, care pot fi ale macroelementelor (calciu, fosfor, magneziu) sau ale microelementelor (fier, mangan, cobalt, seleniu, zinc etc.) Aceşti nutrienţi sunt necesari organismului animal, deoarece ei asigură substanţa şi energia pentru menţinerea funcţiilor vitale şi pentru realizarea producţiilor.
   Calcularea necesarului de nutrienţi se face de către specialişti, care fac recomandări privind furajarea corectă a animalelor, sub forma unor raţii furajere orientative. Toate resursele nutritive utilizate în alimentaţia bovinelor conţin parţial sau integral în compoziţia lor chimică (în concentraţii diferite) nutrienţii necesari metabolismului animal. Cele mai avansate metode utilizate pentru asigurarea unei alimentaţii corecte a animalelor presupun efectuarea analizelor chimice a furajelor din fermă (anual), întocmirea unor raţii furajere în raport cu rezultatele obţinute şi furajarea diferenţiată, pe loturi de animale cu cerinţe nutritive cat mai apropiate. Întocmirea unor raţii furajere aproape de optim se poate realiza şi cu ajutorul softurilor specializate, pe baza compoziţiei chimice aproximative ale furajelor. Aplicaţiile pentru computer conţin, de regulă, şi necesarul de nutrienţi pentru fiecare rasă de animale.
    Ştiţi cum a fost stabilită unitatea nutritivă?
 
   Consecinţele nerespectării normelor şi principiilor de furajare
   Principalele consecinţe ale nerespectării normelor şi principiilor de furajare sunt (în ordinea frecvenţei apariţiei):
   1. tulburările de reproducţie,
   2. scăderea producției (lapte si spor în greutate)
   3. apariţia problemelor de sănătate în efectiv
   4. moartea animalelor. 
  
    Furajarea bovinelor în sezonul cald
   Furajarea bovinelor de carne este relativ simplă pe perioada păşunatului, în această perioadă fiind necesară doar asigurarea suplimentului mineral (bulgări de sare) pentru bovinele adulte. Se pot administra şi pe păşune furaje fibroase (paie, fân). În orice caz, trebuie avută în vedere asigurarea de furaje suplimentare viţeilor. Administrarea furajelor fibroase se poate realiza prin aşezarea acestora direct pe sol, insă în acest caz pierderile sint masive. Se recomandă utilizarea hrănitoarelor de fân, produse industriale sau făcute în fermă.
     Asigurarea apei potabile este o cerinţă de bază, necesarul de apă fiind strict dependent de animal (starea fiziologică, greutate, vârstă), condiţiile de mediu (temperatură, umiditate) şi tipul de furaj consumat (verde, uscat, concentrate).
    
     Necesarul de apă pentru bovinele de carne pe zi în funcţie de temperatura ambientală (litri)

 Luna
Temperatura medie
 lunară (°C)
Vaci mame 

Tineret înlocuire, juninci,
vaci 

 Tauri
 ianuarie 2 43 23 27
 februarie 4,5 44 23 31
 martie 10 48 25 33
 aprilie 18 59 31 40
 mai 23 65 34 46
 iunie 26 67 38 50
 iulie 32 63 55 72
 august 31 63 53 69
 septembrie 26 67 38 50
 octombrie 20 63 33 44
 noiembrie 11 50 25 34
 decembrie 3 42 23 29

    Apa potabilă poate fi asigurată prin pârâuri, fântâni săpate, fântâni forate sau reţeaua de apă a localităţii. Adăparea se poate realiza prin folosirea adăpătorilor simple sau a celor antiîngheţ. Aici puteţi citi despre calitatea apei potabile.

     Furajarea viţeilor necesită o atenţie deosebită, deoarece pe păşune ei consumă preferenţial furajele alături de mamele lor, însă este necesară asigurarea unui supliment, pentru a asigura dezvoltarea armonioasă. În acest scop se recomandă amenajarea unei "grădiniţe pentru viţei", a cărei poartă de intrare să fie atât de mică încât animalele adulte să nu poată intra, însă să fie accesibil pentru viţei, unde li se pot administra fân, concentrate.       
editat de nina
Copyright Cosmin Popa & Nina Horvath © 2022